Propozície- pokyny

 

Dĺžky tratí (pdf.)::

Propozície pretekov (doc.): link

Propozície pretekov (pdf.): link

Mapa pretekov: link