Propozície- pokyny 2018

Na opravu cesty prispeli účastníci a organizátor spolu sumou 400 EUR, ktorú sme odovzdali obecnému úradu Pribylina.

Fotografie zo všetkých etáp link

Fotografie zo všetkých etáp od M. Jonáš link

Video z etapy číslo 2 : link

Route Gadet - nahrajte si GPS záznam z etáp: link

Celkove po E4 .pdf: link

Celkove po E4 .html: link

Výsledky E4 .pdf: link

Výsledky E4 .html: link

Medzičasi E4 .pdf: link

Medzičasi E4 .html: link

Celkove po E3 .pdf: link

Výsledky E3 .pdf: link

Výsledky E3 .html: link

Medzičasi E3 .pdf: link

Medzičasi E3 .html: link

Celkove po E2 .pdf: link

Výsledky E2 .pdf: link

Výsledky E2 .html: link

Medzičasi E2 .pdf: link

Medzičasi E2 .html: link


Výsledky E1 .pdf: link

Výsledky E1 .html: link

Medzičasi E1 .pdf: link

Medzičasi E1 .html: link

Štartovka odiely .pdf: link

Štartovka odiely .html: link

Štartovka kategórie / E1 /: link

Štartovka kategórie / E2 /: link

Štartovka kategórie / E3 /: link

Štartovka kategórie / E4 /: link

Štartovka kategórie / E1-E4 .pdf /: link

Štartovka kategórie / E1-E4 .html /: link

 

Pokyny (doc.): link

Pokyny (pdf.): link

Popisy kontrol E1: link

Popisy kontrol E2: link

Popisy kontrol E3: link

Popisy kontrol E4: link

Dĺžky tratí (doc.): link

Dĺžky tratí (pdf.): link

Mapa pretekov: link